hiljaisuutta etsin
kaipasin ja tarvitsin
joskus lintujen lento
taikka metsäpuiden nirskunta
vievät lähelle
etääntymisen keskipistettä
tilaa jossa unohdan äänen
ja näen ikiunia kuvia
luonnosta ja minusta

mira simsiö toukokuun kahdeksastoista 2023