VAIMENNUT LAULU

vaimennut on lauluniin vaimea laulu senpunarinnan, mustarastaantalitiaisen käpytikan nakerruskurkien kujerrusharmaasiepon piharakennuksen hiljaisina hetkinämietin mistä lintukultialöydän, mistä etsiä vaan pohjoisessa täälläaurinko syö äänenlaulun lintustenja niin...

LUONTOTUNNE

hiljaisuutta etsinkaipasin ja tarvitsinjoskus lintujen lentotaikka metsäpuiden nirskuntavievät lähelleetääntymisen keskipistettätilaa jossa unohdan äänenja näen ikiunia kuvialuonnosta ja minusta … mira simsiö toukokuun kahdeksastoista...