tähtönen – tosi sähköinen
sähisi ja kähisi
nousi ilmaan
jotta kaikki se näkisi

teki muutaman ympyrän
tunsi joulun lähestyvän
antoi taivaalle valoa
ja perheille jakoi
sydänjoulun paloa

mira s. joulu lähenee 2022